Skip to main content

Ingegroeide teennagel

Bij een ingegroeide teennagel groeit de rand van de teennagel in de huid. Hierdoor ontstaat een wondje, wat vaak gaat ontsteken. De huid wordt dan meestal dik, rood en kan erg pijnlijk zijn.

Meer informatie

Wat is een unguis incarnatus?

Het is een ingegroeide teennagel. Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij de grote teen. De binnen- of buitenrand van de nagel is dan in de huid gegroeid en geeft irritatie, pijn of een ontsteking. De situatie kan voor iedereen weer anders zijn. Waarom een teennagel soms ingroeit, is niet met zekerheid bekend. Misschien ligt het aan het schoeisel of sokken (te nauw, te smal) of aan de bouw van de teen zelf (licht gekanteld, waardoor bij het lopen een nagelrand te veel in de huid drukt) of door het te kort knippen van de nagel in de hoekjes.

Onderzoek

Voor het stellen van de diagnose is meestal geen nader onderzoek nodig. Een enkele keer kan de arts, afhankelijk van de bevindingen, een röntgenfoto van de teen willen laten maken.

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden. Uw arts zal met u overleggen welke behandeling in uw situatie het beste lijkt. Dit is afhankelijk van de ernst van het ingroeien van de nagelrand.

1. Versmallen

  • Als de mate van ingroei erger is en aanleiding geeft tot pijn of een ontsteking veroorzaakt – met of zonder verdikking van de huid en wild vlees (hypergranulatie) – dan is een versmalling van de nagel nodig. Een versmalling van de nagel kan op twee manieren plaatsvinden.
    De versmalling kan geschieden door de nagelrand weg te knippen. Later groeit de nagel dan weer terug. Als de ontsteking tot rust is gekomen, kan geprobeerd worden met bovengenoemde eenvoudige maatregelen een hernieuwde ingroei te voorkomen.
  • Ook kan de nagel blijvend versmald worden door niet alleen de nagelrand weg te knippen, maar ook de wortel van de nagel te versmallen. Dat stukje wortel van de nagel kan dan worden weggekrabd en door middel van een etsende vloeistof (fenol) worden vernietigd. Indien u suikerziekte heeft (diabetes) dan kan de arts beslissen om de fenol achterwege te laten.

2. Verwijderen
Afhankelijk van de bevindingen van de arts, kan het soms nodig zijn de nagel geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Dit is zelden noodzakelijk.

Verdoving

De ingrepen aan de teennagel worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. U krijgt hiervoor twee verdovingsprikken aan de teenbasis.

Soms is de ontsteking van de teen dusdanig dat er naast een ingreepje ook een kuur antibiotica nodig is, dit zal door de arts met u worden besproken.

Soms kan de arts beslissen dat het niet nodig is om een chirurgische ingreep te doen omdat de ernst van het ingroeien meevalt. Als de nagelrand een beetje ingroeit of dreigt in te groeien en irritatie veroorzaakt, kan vaak worden volstaan met eenvoudige maatregelen. U krijgt dan het advies om naar een podotherapeut of medisch pedicure te gaan. De nagelrand kan wat worden opgehoogd door een wattenbolletje of viltje onder de nagel te schuiven en/of de huid regelmatig naar beneden te masseren. Dit kan ook met behulp van een beugeltje die de podotherapeut aan u kan verstrekken
Na de behandeling. Het kan zijn dat u na de ingreep napijn hebt. Afhankelijk van de aard van de ingreep zal deze pijn licht of matig zijn. Met milde pijnstillers (paracetamol of ibuprofen) is dit ongemak meestal goed te bestrijden; het is raadzaam om deze pijnstillers al vóór de ingreep in huis te halen. Ook kan het hooghouden van de teen de pijn verlichten.
Na de ingreep wordt er een drukverband aangelegd. Neem een wijde pantoffel of slippers mee. Indien u hiervan niet in het bezit bent hiervan kunnen we u een plastiek hoesje geven. U kunt na de ingreep niet zelf autorijden. Lopen zal niet makkelijk gaan. Neem de eerste 24u rust en houdt u uw been dan omhoog. Normaal lopen zal, afhankelijk van de pijn, meestal al weer na twee tot vijf dagen mogelijk zijn. Het drukverband mag u na 24u verwijderen, dit gaat het makkelijkst als u het onder de douche hebt natgemaakt. Wondzorg nadien bestaat uit 1-2 daags spoelen met de douche en verder droog houden van de teen.

Complicaties

Geen enkele operatie is vrij van de kans op complicaties. Toch komen bij deze operatie nabloedingen weinig voor en treden infecties zelden op. Er kan een recidief optreden: de nagel groeit dan weer in ondanks de poging de wortel van de nagel te versmallen. In dat geval zal een nieuwe ingreep nodig zijn.

Afspraak & Contact

Nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Als zich thuis na de behandeling problemen voordoen of als u uw afspraak wil verzetten, neem dan contact op.

045 – 747 00 30
Werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur
Centrale Huisartsenpost
Buiten kantooruren