Skip to main content

Info voor de arts

Als specialist kunt u laagrisicopatiënten verwijzen naar PlusPunt Medisch Centrum. Medisch gespecialiseerde artsen, veelal van het Zuyderland Medisch Centrum, behandelen zorgvragen op het gebied van cardiologie, dermatologie, interne geneeskunde, kleine chirurgie, KNO, longgeneeskunde, gynaecologie, orthopedie en ouderenzorg.

Zorgaanbodkaart

Een betrouwbaar, handig en snel bereikbaar hulpmiddel om de beste zorg in de omgeving van de patiënt te vinden.

Zorgaanbodkaart is bedoeld om laagdrempeliger zorgverleners, groot en klein(er) in de regio Oostelijke Mijnstreek te kunnen vinden. Uniek is dat niet alleen lichamelijke en geestelijke zorgverleners te vinden zijn, maar ook zorg- en welzijnsmedewerkers in het sociaal domein beschikbaar gaan komen. Ook is er de optie om te gaan zoeken binnen het wijksamenwerkingsverband. Dat maakt elkaar vinden gemakkelijker, doordat vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Bekijk de zorgaanbodkaart

Verwijzing

U kunt patiënten verwijzen via ZorgDomein of ons planbureau via hdbc@ezorg.nl of 045 – 747 00 10. Voor dermatologie en het beoordelen van ECG’s kunt u ook gebruik maken van Ksyos.

Wij streven ernaar om patiënten binnen een week te zien. Onze toegangstijden worden wekelijks geactualiseerd in ZorgDomein. De resultaten van onderzoeken ontvangt u via ZorgMail.

Wilt u intercollegiaal overleg? Dan kunt u met ons contact opnemen via 045 – 747 0030, via pluspuntmc@ezorg.nl of via de Siilo app.

PlusPunt Ouderenzorg

Team van geriatrie, SO’s en kaderhuisartsen is beschikbaar voor analyse en advies bij ouderen met complexe problemen zoals: cognitieve problemen, onverklaarde achteruitgang, vallen, gewichtsverlies, stemmingsstoornissen, gedragsproblemen, vragen rondom levenseinde e.d. Huisarts ontvangt een probleeminventarisatie met zorgbehandelplan en beleidsadvies op maat.

  • E-meedenk-consult
  • Consult bij PlusPunt MC
  • Visite aan huis
  • Verwijsadvies via RATIO*

Bereikbaar via 045 7470030 of ZorgDomein (Medisch specialistische zorg > Geriatrie).

*RATIO (Regionaal Advies Team Integrale zorg voor Ouderen)
Virtueel team (geriater, SO, kaderhuisarts) geeft advies bij het vinden van het juiste zorgpad voor ouderen met complexe problematiek bij wie verwijzing naar de tweede lijn in beeld komt. RATIO regelt ook het vervolgtraject en is dan verantwoordelijk voor de juiste doorstroom.

Bevordering deskundigheid

PlusPunt Medisch Centrum biedt ook bij- en nascholing aan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om mee te lopen met een van onze medisch specialisten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op via pluspuntmc@ezorg.nl.

Hart-vaat preventiecentrum voor professionals

Niet gecategoriseerdUitgelicht
20 juli 2022

Hart-vaat preventiecentrum

De juiste zorg op de juiste plek, óók in het Hart-vaat preventiecentrum.…