RvC

De Raad van Commissarissen speelt een belangrijke rol in het adviseren van de directie van PlusPunt Medisch Centrum en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. Vanuit die hoedanigheid is de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. De directie bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Commissarissen ziet daarop toe en geeft advies.

Samenstelling
De Raad van Commissarissen van PlusPunt Medisch Centrum is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheid en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Commissarissen is afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.

Leden

Contact

Roda J.C. Ring 21
6466 NH Kerkrade
045-7470030
pluspuntmc@ezorg.nl

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van: