Skip to main content

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft een belangrijke adviesrol bij de directie van PlusPunt Medisch Centrum en fungeert als klankbord bij het nemen van strategische beslissingen. De RvC is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur, door toe te zien op het door de directie gemaakte beleid én de uitvoering hiervan.

Leden bekijken

Leden Raad van Commissarissen

Dhr. E. Lamkin

Voorzitter

Dhr. R. Aleva

Lid

Dhr. M. Eyck

Lid

Samenstelling

De Raad van Commissarissen van PlusPunt Medisch Centrum is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en verschillende expertisen en achtergronden. De onderlinge taakverdeling tussen de leden Raad van Commissarissen is afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.