Skip to main content

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een gesprekspartner van het bestuur en de directie van PlusPunt Medisch Centrum. Volgens de Wet Medezeggenschao Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is de directie verplicht advies te vragen aan de cliëntenraad vóórdat zij een belangrijk besluit kan nemen.

Samen zorgen zij ervoor dat behandelingen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners van Oostelijk Zuid-Limburg. De cliëntenraad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende zaken die met de zorgverlening en organisatie te maken hebben. Denk hierbij aan de kwaliteit van de zorgverlening, veiligheid en klachtenregeling.

Meer informatie

Klachten

De cliëntenraad behartigt géén individuele belangen en behandelt géén individuele klachten. Wilt u een klacht indienen, doe dit dan via dit digitale formulier.

De cliëntenraad vertaalt klachten die regelmatig binnenkomen naar algemeen beleid en het adviseert het management hierover. Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (tel. 0900 – 2437070, 10 cent per minuut) kan u gratis en onafhankelijk adviseren bij het indienen van een klacht. Dit bureau kan u ook bijstaan bij een verdere klachtenprocedure, wanneer u niet tevreden bent met de uitkomst van de interne klachtenbemiddelingscommissie. Kijk voor meer informatie op de website van Zorgbelang Nederland.

Laat uw stem horen!

Een actieve cliëntenraad is belangrijk, maar wij kunnen alleen ons werk goed doen als we weten hoe ú de zorgverlening van PlusPunt Medisch Centrum ervaart. Daarom horen wij graag uw ervaringen, wensen en ideeën. Vertel ons of u tevreden of ontevreden bent over de aangeboden dienstverlening. Wij behandelen uw correspondentie strikt vertrouwelijk en waarborgen uw anonimiteit. Contact opnemen met de cliëntenraad kan via clientenraad@hozl.nl.

Leden van de cliëntenraad

Contact opnemen met de cliëntenraad kan via clientenraad@hozl.nl

Jo Frissen

Voorzitter

Anita Ortmans-Beerens

Penningmeester

Thea Pluijmaekers-Scheffer

Lid

Will Geraedts

Lid

Ingrid Bastiaans

Communicatie, website

Marlies Wroniak

Lid