Over Ons


PlusPunt Medisch Centrum is een nieuw zorgbedrijf opgericht door HuisartsenOZL en Zuyderland MC.

In PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialisten buiten het ziekenhuis nauw met elkaar samen om patiënten met klachten snel en doelgericht te helpen.

Indien uw huisarts u doorverwijst naar PlusPunt Medisch Centrum kunt u binnen een week terecht. Tijdens uw bezoek aan ons medisch centrum vinden alle benodigde onderzoeken binnen één dagdeel plaats en wordt er door een medisch specialist een diagnose gesteld.

Wanneer u met uw klachten bij uw huisarts komt, beslist deze of nader onderzoek en een beoordeling door een medisch specialist in PlusPunt Medisch Centrum nodig is. Uw huisarts schrijft dan een verwijzing PlusPunt Medisch Centrum voor. U kunt zelf geen afspraak bij ons maken zonder verwijzing van uw huisarts

De meeste consulten en onderzoeken worden door alle verzekeraars vergoed.  Hier vind u meer informatie over de vergoedingen.

Indien het om spoedeisende klachten gaat wordt u rechtstreeks doorverwezen naar het ziekenhuis.

Mijn Zorg

PlusPunt Medisch Centrum is onderdeel van de proeftuin “MijnZorg”. De initiatiefnemers van deze proeftuin zijn HuisartsenOZL, Zuyderland MC, Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar CZ.

Vanuit het initiatief “MijnZorg” worden de komende drie jaar vernieuwende ontwikkelingen ingezet om de zorg beter te organiseren. Uitgangspunten hierbij zijn het verbeteren van de kwaliteit van zorg door deze dichter bij de patiënt te organiseren en het stimuleren van een nog betere samenwerking tussen professionals zonder dat de kosten voor deze zorg verder toenemen.

‘Mijn Zorg’ wordt ondersteund door subsidies van de Provincie Limburg en VEZN (projectorganisatie van CZ en VGZ).

Meer informate over de proeftuin kunt u hier vinden.

Contact

Putgraaf 210
6411 GT Heerlen

T 045 747 0030
F 045 747 0102

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van: