Lipoom / vetbult

Wat is een lipoom?

Een lipoom (vetbult) is een goedaardig gezwel, uitgaande van veranderd vetweefsel. Ze zijn vaak onder de huid gelegen en soms zelfs in een spier. De grootte kan verschillen. Van klein tot meer dan 10 cm.

Over het ontstaan van een lipoom bestaat veel onduidelijkheid. Wel is zeker dat:

 

Lipomen kunnen op meerdere plaatsen tegelijk voorkomen. Iemand die eerder een lipoom heeft gehad, kan deze later makkelijker opnieuw krijgen. Redenen om het lipoom te verwijderen kan de grootte zijn, een hinderlijke plaats, of omdat het cosmetisch stoort.

Onderzoek

De arts stelt de diagnose gewoonlijk naar aanleiding van uw verhaal en op grond van de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Bij niet snel groeiende lipomen kleiner dan 3 cm is geen aanvullend onderzoek nodig. Bij snel groeiende zwellingen of lipomen groter dan 3cm is aanvullend onderzoek in de vorm van een echo aangewezen.

Behandeling

De operatie vindt plaats in de behandel­kamer het Pluspunt Medisch Centrum. U wordt vanuit de wachtkamer direct naar de behandelkamer gebracht. Het lipoom wordt onder plaatselijke verdoving verwijderd. Hierbij verdooft de arts alleen het gedeelte waaraan u wordt geopereerd. U krijgt één of meerdere prikjes met een verdovingsvloeistof via een klein dun naaldje. Deze prikjes kunnen even een branderig gevoel geven. De plaatselijke verdoving begint al na enkele seconden te werken en duurt één tot twee uur. Vervolgens maakt de arts een kleine snede door de huid tot in het onderhuidse vetweefsel. De vetbult wordt verwijderd. Daarna wordt de huid (en het onderhuidse vetweefsel) met hechtingen gesloten. De hechtingen worden na zeven tot veertien dagen verwijderd. Met u wordt besproken wanneer de hechtingen mogen worden verwijderd, dit is afhankelijk van de locatie op het lichaam. Tijdens de behandeling wordt met u afgesproken of de chirurg dit doet of de huisarts. De behandeling duurt ongeveer twintig minuten. Alle vetbulten worden voor onderzoek naar de patholoog gestuurd. De uitslag van dit onderzoek kan u na 1 week bij de huisarts opvragen. Meestal is dit gecombineerd met het verwijderen van de hechtingen.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u direct naar huis. Het kan zijn dat u enige napijn heeft. Thuis kunt u meteen twee paracetamol tabletten van 500 mg innemen. Per 24 uur mag u tot maximaal 4 x 2 tabletten paracetamol gebruiken, verspreid over de dag (om de 6 uur).

Net als bij elke andere operatie is er een kleine kans dat een infectie optreedt. Het is om die reden belangrijk het wondje de eerste 24 uur droog en schoon te houden. Wanneer er een drukverband of pleister op de wond zit, dan kunt u deze na 24 uur dagen er voorzichtig afhalen. Als er onder dit drukverband of pleister (huidkleurige) hechtpleisters zitten, zorg er dan voor dat deze hechtpleisters zo lang mogelijk blijven zitten. Deze hechtpleisters mogen wel nat worden onder de douche. Na een (ruime) week mogen deze hechtpleisters er ook afgehaald worden. Douchen na 24 uur  is toegestaan, maar in bad of zwemmen mag

Net als bij elke andere operatie is er een kleine kans dat een infectie optreedt. Het is om die reden belangrijk het wondje de eerste 24 uur droog en schoon te houden. Wanneer er een drukverband of pleister op de wond zit, dan kunt u deze na 24 uur dagen er voorzichtig afhalen. Als er onder dit drukverband of pleister (huidkleurige) hechtpleisters zitten, zorg er dan voor dat deze hechtpleisters zo lang mogelijk blijven zitten. Deze hechtpleisters mogen wel nat worden onder de douche. Na een (ruime) week mogen deze hechtpleisters er ook afgehaald worden. Douchen na 24 uur  is toegestaan, maar in bad of zwemmen mag u niet totdat het wondje genezen is.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de operatie van een lipoom de normale kans op complicaties aanwezig zoals:

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts stellen.
Als zich thuis na de behandeling problemen voordoen, bel dan met het Pluspunt Medisch Centrum (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur), uw huisarts of tijdens avond/nacht/weekend uren met de Centrale Huisartsenpost van uw regio.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Contact

Roda J.C. Ring 21
6466 NH Kerkrade
045-7470030
pluspuntmc@ezorg.nl

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van: