KNO aanvragen

U kunt patiënten naar de KNO-arts in PlusPunt verwijzen voor alle (laag complexe) indicaties, behalve verdenking maligniteit, snurken, epistaxis, verminderde gehoorfunctie en trauma.

Bij oorproblemen is het van belang dat klachten niet langer dan 3 weken bestaan.

Patiënten kunnen verwezen worden voor een fysiek consult of triage consult.
De KNO arts zal de verwijzing beoordelen (triage) en de patiënt zien op PlusPunt of een advies geven voor verwijzing 2e lijn.

Contact

Roda J.C. Ring 21
6466 NH Kerkrade
045-7470030
pluspuntmc@ezorg.nl

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van: