Vergoedingen

Uw bezoek aan PlusPunt Medisch Centrum wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. De enige voorwaarde is dat u een medische indicatie heeft en door uw huisarts bent verwezen.

Omdat we een samenwerkingsverband zijn tussen Zuyderland en HuisartsenOZL valt de door ons geboden zorg binnen de basiszorg en is het grootste gedeelte hiervan vrijgesteld van eigen risico. Dat geldt in ieder geval voor de consulten en ingrepen bij KNO, dermatologie, kleine chirurgie, interne geneeskunde en ouderenzorg.

Bij een consult gynaecologie ontvangt u een rekening voor materiaalkosten van een spiraal, implanon of pessarium (als u deze niet vooraf bij de apotheek heeft opgehaald). Voor orthopedie betaalt u alleen voor de diagnostiek eigen risico (€54,12 voor echo knie en €54,12 voor echo schouder). Voor cardiologie zijn de volgende tarieven vastgesteld, waarvan voor een gedeelte wel een eigen risico geldt:

Niet verschijnen

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval tenminste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. De hoogte van de rekening is afhankelijk van de afspraak die vervalt. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd een van onze medewerkers aanspreken of contact opnemen via ons algemene nummer: 045-7470030.

Contact

Roda J.C. Ring 21
6466 NH Kerkrade
045-7470030
pluspuntmc@ezorg.nl

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van: