Cliëntenraad

De cliëntenraad is een gesprekspartner van het bestuur en de directie van het PlusPunt Medisch Centrum. Inzet is om de behandelingen zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de inwoners van Oostelijk Zuid-Limburg. De cliëntenraad adviseert de directie, gevraagd of ongevraagd, over allerlei zaken die met de zorgverlening en de organisatie te maken hebben. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorgverlening, de veiligheid en de klachtenregeling. Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) moet de directie advies vragen aan de cliëntenraad vóór zij een belangrijk besluit kan nemen.

Laat uw stem horen!

Een actieve cliëntenraad is belangrijk, maar wij kunnen alleen ons werk goed doen als we weten hoe ú de zorgverlening van PlusPunt Medisch Centrum ervaart. Daarom horen wij graag uw ervaringen, wensen en ideeën. Meld ons of u tevreden of ontevreden bent over de aangeboden dienstverlening. Wij behandelen uw correspondentie strikt vertrouwelijk en waarborgen uw anonimiteit.

Klachten

De cliëntenraad behartigt géén individuele belangen en behandelt géén individuele klachten. Klachten kunt u indienen via dit digitale formulier. De cliëntenraad zal klachten die regelmatig binnenkomen uiteraard wel vertalen naar algemeen beleid en het management adviseren. Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (tel. 0900-2437070, 10 cent per minuut) kan u gratis en onafhankelijk adviseren bij het indienen van een klacht. Dit bureau kan u ook bijstaan bij een verdere klachtenprocedure, wanneer u niet tevreden bent met de uitkomst van de interne klachtenbemiddelingscommissie. U vindt veel informatie op internet bij www.zorgbelang-nederland.nl.

Samenstelling
De leden van de cliëntenraad wonen verspreid over Oostelijk Zuid-Limburg, het werkgebied van het PlusPunt Medisch Centrum.

 

Contact opnemen met de cliëntenraad kan via clientenraad@hozl.nl

 

Contact

Roda J.C. Ring 21
6466 NH Kerkrade
045-7470030
pluspuntmc@ezorg.nl

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van: