KNO aanvragen

U kunt patiënten naar de KNO-arts in PlusPunt verwijzen voor alle (laag complexe) indicaties, behalve verdenking maligniteit, snurken, epistaxis, verminderde gehoorfunctie en trauma.

Bij oorproblemen is het van belang dat klachten niet langer dan 3 weken bestaan.

Patiënten kunnen verwezen worden voor een fysiek consult of triage consult.
De KNO arts zal de verwijzing beoordelen (triage) en de patiënt zien op PlusPunt of een advies geven voor verwijzing 2e lijn.

Contact

Putgraaf 210
6411 GT Heerlen

T 045 747 0030
F 045 747 0102

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van: