Goedaardige afwijkingen van de huid / bv. moedervlekken of fibromen

Wat is een goedaardige afwijking van de huid?

Er bestaan veel verschillende afwijkingen in en onder de huid. Afwijkingen kunnen ontstaan uit gewone huidcellen. De meeste hiervan zijn dan ook in of op de huid gelegen. Voorbeelden hiervan zijn moedervlekken en fibromen. Soms kunnen deze afwijkingen hinderlijk of lelijk zijn. Dit kan een reden zijn om het plekje te laten verwijderen. Echter, soms is er een vermoeden bij de patiënt of de arts dat de afwijking kwaadaardig kan worden, dat is een reden voor een consult bij de dermatoloog.

U kunt ook vreemd materiaal in of onder de huid hebben. Splinters of bijvoorbeeld stukjes glas kunnen in of onder de huid blijven zitten. Meestal is aan de huid niets meer te zien maar voelt u een verharding in of onder de huid.

Onderzoek

Behandeling

De ingreep vind plaats onder lokale verdoving. Hierbij verdooft de arts alleen het gedeelte waaraan u wordt geopereerd. U krijgt één of meerdere prikjes met een verdovingsvloeistof via een klein dun naaldje. Deze prikjes kunnen even een branderig gevoel geven. De plaatselijke verdoving begint al na enkele seconden te werken en duurt één tot twee uur. Goedaardige huidaandoeningen worden met een kleine marge uit de huid gesneden. De huid zal daarna met hechtingen worden gesloten, afhankelijk van de locatie op het lichaam kiest de arts een type hechting.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u direct naar huis. Het kan zijn dat u enige napijn heeft. Thuis kunt u meteen twee paracetamol tabletten van 500 mg innemen. Per 24 uur mag u tot maximaal 4 x 2 tabletten paracetamol gebruiken, verspreid over de dag (om de 6 uur).

Net als bij elke andere operatie is er een kleine kans dat een infectie optreedt. Het is om die reden belangrijk het wondje de eerste 24 uur droog en schoon te houden. Wanneer er een drukverband of pleister op de wond zit, dan kunt u deze na 24 uur dagen er voorzichtig afhalen. Als er onder dit drukverband of pleister (huidkleurige) hechtpleisters zitten, zorg er dan voor dat deze hechtpleisters zo lang mogelijk blijven zitten. Deze hechtpleisters mogen wel nat worden onder de douche. Na een (ruime) week mogen deze hechtpleisters er ook afgehaald worden. Douchen na 24 uur  is toegestaan, maar in bad of zwemmen mag u niet totdat het wondje genezen is

Complicaties

Net als bij elke operatie is er een kleine kans dat er een infectie en/of nabloeding optreedt. Is de wond rood en gezwollen, neem dan contact op met uw huisarts of tijdens avond/nacht/weekend uren met de Centrale Huisartsenpost van uw regio.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts stellen.
Als zich thuis na de behandeling problemen voordoen, bel dan met het Pluspunt Medisch Centrum (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur), uw huisarts of tijdens avond/nacht/weekend uren met de Centrale Huisartsenpost van uw regio.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

Contact

Roda J.C. Ring 21
6466 NH Kerkrade
045-7470030
pluspuntmc@ezorg.nl

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van: