Disclaimer

PlusPunt Medisch Centrum is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die PlusPunt Medisch Centrum aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanningen leveren om deze te corrigeren.

PlusPunt Medisch Centrum kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

PlusPunt Medisch Centrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet onherroepelijk dat PlusPunt Medisch Centrum de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

PlusPunt Medisch Centrum respecteert de privacy van haar patiënten en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om contactaanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. PlusPunt Medisch Centrum zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.

Deze Privacy Policy kan tussentijds worden aangepast om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PlusPunt Medisch Centrum, dan kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Roda J.C. Ring 21
6466 NH Kerkrade
045-7470030
pluspuntmc@ezorg.nl

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van: