Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad fungeert als een gesprekspartner van het bestuur en de directie van het PlusPunt Medisch Centrum om de behandelingen zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de cliënten/patiënten in Oostelijk Zuid-Limburg. 270.000 Inwoners in Parkstad en Heuvelland vormen de clientèle van het PlusPunt Medisch Centrum. De cliëntenraad adviseert de directie, gevraagd of ongevraagd, over allerlei zaken die met de zorgverlening en de organisatie te maken hebben. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorgverlening, de veiligheid en de klachtenregeling. Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) moet de directie advies vragen aan de cliëntenraad vóór zij een belangrijk besluit kan nemen.

KLACHTEN
De cliëntenraad behartigt géén individuele belangen en behandelt géén individuele klachten. Klachten kunt u indienen bij de coördinator klachten en meldingen via [email protected] Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (tel. 0900-2437070, 10 cent per minuut) kan u gratis en onafhankelijk adviseren bij het indienen van een klacht. Dit bureau kan u ook bijstaan bij een verdere klachtenprocedure, wanneer u niet tevreden bent met de uitkomst van de interne klachtenbemiddelingscommissie. U vindt veel informatie op internet bij www.zorgbelang-nederland.nl. De cliëntenraad zal klachten die hij regelmatig verneemt uiteraard wel vertalen naar algemeen beleid en het management vervolgens adviseren.

OPROEP OM TE REAGEREN
Een actieve cliëntenraad is voor u belangrijk. U als patiënt / cliënt vervult daarbij de sleutelrol. Het verlenen van goede zorg staat voorop bij het PlusPunt Medisch Centrum. De cliëntenraad is daarbij de gezamenlijke spreekbuis van alle cliënten. Als cliëntenraad kunnen wij ons werk alleen goed doen wanneer wij vernemen hoe ú de zorgverlening van het PlusPunt ervaart. Daarom horen wij graag uw ervaringen, wensen en ideeën. Meld ons of u tevreden of ontevreden bent over de aangeboden dienstverlening. Wij behandelen uw correspondentie strikt vertrouwelijk en waarborgen uw anonimiteit.

Laat uw stem horen!

Samenstelling Cliëntenraad

De leden van de cliëntenraad, maximaal 9 in getal, wonen verspreid over Parkstad en Heuvelland, het werkgebied van het PlusPunt Medisch Centrum.

 

Correspondentieadres:

Stuur een email naar [email protected]

Contact

Putgraaf 210
6411 GT Heerlen

T 045 747 0030
F 045 747 0102

PlusPunt Medisch Centrum is een initiatief van: